Obres de col·leccionista

Preus aproximats de taxació. Estudiarem les seves ofertes de compra.