OBJECTE

La present pàgina web té per objecte donar a conèixer i permetre l’accés públic a la informació sobre els productes oferts per GALERIA d’Art MESTRAL, i elements accessoris als mateixos, que en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i accessibles des d’aquesta pàgina, així com a les disposicions vigents a cada moment.
A més, a través de l’accés a aquesta pàgina web es possibilita l’accés a altres informacions i productes, programes i serveis d’entitats diferents de GALERIA d’Art MESTRAL, accessibles a través dels “links” i connexions existents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina web estan protegits per la normativa espanyola sobre propietat intel·lectual amb tots els drets reservats, i els continguts pertanyents única i exclusivament al seu autor. L’accés a aquest material no suposarà cap tipus de llicència per a la seva reproducció i / o distribució que, en tot cas, estarà prohibida, excepte amb el previ i exprés consentiment de GALERIA d’ArtMESTRAL.
Tots els continguts han estat elaborats amb informació procedent, tant de fonts internes com a externes. GALERIA d’Art MESTRAL, respondrà únicament de les responsabilitats derivades dels continguts provinents de fonts internes, que es troben identificats mitjançant el corresponent Copyright, no responent, en cap cas, dels continguts de fonts externes, de la seva possible falta d’actualització o de la inexactitud de la informació.
GALERIA d’Art MESTRAL no es responsabilitza del contingut de les pàgines enllaçades, els titulars són exclusius responsables dels mateixos, i per tant, totalment aliens a GALERIA d’Art MESTRAL.

ACCÉS I ÚS

Tant l’accés en aquesta pàgina web, com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d’accés a aquesta pàgina web estaran supeditades a la legalitat vigent, als principis de la bona fe, i a l’ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de GALERIA d’Art MESTRAL o de tercers.
Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzats, i en concret amb caràcter no exhaustiu:
– Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions , a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc..
– Publicar, divulgar, anunciar, distribuir, etc., qualsevol material, assumpte o informació amb continguts obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris o il·legals.
– Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol un altre programari o programa informàtic o que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d’aquesta pàgina web.
– Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics altres usuaris sense autorització dels mateixos.
– Realitzar a través d’aquest web qualsevol tipus de publicitat o oferta de venda de béns o serveis amb finalitats comercials.
– Utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que si escau puguin incloure a la pàgina web de GALERIA d’Art MESTRAL, com per exemple grups de notícies, fòrums, etc.

RESPONSABILITAT

GALERIA d’Art MESTRAL no és responsable dels danys que hagin pogut ocasionar els usuaris a la pàgina web de GALERIA d’Art MESTRAL, o a qualsevol altra, que vengen derivats de l’ús il·legal o indegut de les eines, continguts, o informacions accessibles des d’aquesta pàgina web.

SERVEI I MODIFICACIÓ CONDICIONS

GALERIA d’Art MESTRAL es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.
L’accés a la pàgina web de GALERIA d’ArtMESTRAL implica l’acceptació de totes les condicions expressades.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que tot usuari té el dret d’accés, cancel·lació, oposició i/o rectificació de les dades de caràcter personal que hagi facilitat, que podrà exercitar a qualsevol moment, tant en relació amb el contingut d’aquestes dades com amb l’ús que es pugui fer d’ells.